Lifestyle / Spiritual / Spiritueel ontwaken

De nieuwe aarde 3D vs 5D

Momenteel bevindt het gros van de mensen zich in iets wat genoemd wordt als de derde dimensie maar zoals je wellicht al weet is de mensheid begonnen aan een “shift” in bewustzijn en worden steeds meer mensen wakker om zich te bewegen naar de vijfde dimensie.
Wat wordt er nou bedoeld met de 3e & 5e dimensie? Lees hier mijn visie…………………

Evolutie

Het is een eeuwig durend proces de evolutie van de mens en het is gestart sinds het begin der tijden toen de eerste mens voet op aarde kreeg.
We leven als mens op aarde, onze aarde is een planeet ergens in de kosmos waar nog tig andere planeten, sterrenstelsels en zonnestelsels zich bevinden en allemaal draaien ze om elkaar heen.
Bekijk je het dus vanuit deze ooghoek dan is het zeer waarschijnlijk dat de natuur en de mens oftewel onze menselijke cultuur volgens een kosmologische stijging altijd in beweging is en evolueert.

Zo gaat de aarde al eeuwen lang door verschillende tijdperken heen die je met name leert tijdens de geschiedenis lessen op school. Je kent ze vast nog wel de prehistorie, de middeleeuwen, de vroeg moderne tijd enz.
Zo gaat de aarde in kosmisch/astrologisch oogpunt ook door verschillende tijdperken heen en heeft het door de eeuwen heen steeds in een ander dierenriemteken gestaan.

Er bestaat een eeuwenoude gezegde en die luid als volgt “zo boven zo beneden” dit geeft aan dat de kosmos van grote invloed is op onze aarde, wij staan er allemaal samen mee in verbinding

Zo heeft de aarde de afgelopen 2160 jaar in het vissentijdperk oftewel de moderne tijd gestaan en waren /zijn deze thema’s aan de orde:

 • macht
 • slachtofferschap
 • religieuze hiërarchie
 • onbaatzuchtigheid
 • idealisme
 • rationaliteit
 • commercialiteit
 • hebzucht
 • ego

In december 2020 vond er boven in de kosmos een zeldzame samenstand plaats van de planeten Jupiter en Saturnus die samenstand wordt ook wel “The Great Reset” genoemd. Volgens astrologen zijn we toen officieel een nieuw tijdperk binnengetreden en wel van het vissentijdperk naar het watermantijdperk oftewel ” The age of Aquarius”.
Dit nieuwe tijdperk brengt dus ook een geheel nieuwe energie met zich mee en zal voor veel verandering gaan zorgen.


En tjonge wat is er al veel veranderd sinds 2020🙈en mocht je nu nog denken dat alles weer zal worden zoals het ooit was dan moet ik je helaas teleurstellen.
Het nieuwe tijdperk waarin we ons naartoe zullen bewegen belooft ons uiteindelijk veel goeds, maar voordat we dit zullen gaan zien in de wereld zal het oude en duistere dat behoort tot het vissentijdperk dus alle systemen die niet meer werken en gebaseerd zijn op leugens, manipulatie, controle en macht eerst tot een climax moeten komen om een werkelijke transformatie te kunnen doorstaan.
En laat dat nou precies hetgeen zijn dat zich voor onze ogen afspeelt, we zitten middenin een revolutie en het is niet mis😬. Wat we nu zien zijn de laatste stuiptrekkingen van een tijdperk dat ontzettend destructief voor onze planeet en zijn bewoners is geweest!

Maar wees niet getreurd en onthoud......"it is always darkest before dawn" ook dit gaat weer voorbij!

Dit is hoe onze nieuwe tijd er uiteindelijk uit zal gaan zien en het is een mooi perspectief voor de toekomst en alle generaties die ons zullen opvolgen.
Enkele kenmerken van het waterman tijdperk oftewel de nieuwe tijd zijn o.a.:

 • acceptatie
 • eenheid
 • spiritualiteit
 • transformatie
 • liefde
 • vrijheid
 • hoger bewustzijn
 • licht

De 3e dimensie

Een “shift” betekent overgang en een shift maken vanuit de 3e dimensie naar de 5e dimensie gaat meer over een verandering van bewustzijn waardoor je een nieuwe connectie krijgt met de realiteit.
Je gaat dus niet letterlijk naar een andere dimensie of ander wereld, je gaat nergens naartoe maar je ondergaat als het ware een transformatie naar een hoger bewustzijn en vibreert op een andere/hogere frequentie.


En misschien denk je wel is er ook een 4e dimensie? Ja die is er ook en die fungeert als het ware als een doorgang van 3D naar 5D.
De 4e dimensie kun je zien als de dimensie van (spiritueel) ontwaken waar je meer en meer bewustzijn gaat ontwikkelen.
Zoals ik al zei verblijft de massa van de mensen (nog) in de 3e dimensie.
De 3e dimensie heeft alles te maken met leven vanuit je ego (je ego is alles wat je denkt te zijn) iets waar je je persoonlijk mee identificeert.
Deze kenmerken representeren de 3e dimensie:

 • Angst> voor te kort, om niet goed genoeg te zijn, te falen enz.
 • Materialisme>hier hecht je enorm veel waarde aan denk aan, bezit, status enz. hier identificeer je je ook mee
 • Dualiteit/verdeling>goed/fout, mooi/lelijk, man/vrouw, jij/ik enz.
 • Fysieke werkelijkheid>alles moet fysiek tastbaar en zichtbaar zijn, je identificeert jezelf veelal met je lichaam en gedachten niet bewust van je ziel
 • Rationaliteit/logica>oorzaak en gevolg, alles moet beredeneerbaar zijn
 • Onbewust>Je bent je onbewust van je belemmerende overtuigingen en patronen en je reacties naar de buitenwereld toe
 • Slachtofferschap>je denkt dat gebeurtenissen jou overkomen, dat je er niks aan kunt doen dat je machteloos bent
 • Macht/Controle>je hebt een bepaalde macht en controle nodig om je goed/veilig te voelen
 • Voorwaardelijke liefde>ik houd meer van jou als je je op die manier gedraagt of als je dit voor me doet
 • Façade>je bent en/of kunt jezelf niet zijn, je weet niet wie je in essentie bent

Als je je bevindt in de 3e dimensie dan leef je dus vooral vanuit een ego bewustzijn en ben je vooral bezig met overleven ipv leven. Je bent zeer gehecht aan alles waar je je mee identificeert je uiterlijk, je bezittingen, je status, je gedachten, je werk, je gedrag enz.

De 4e dimensie is de doorgang van 3D naar 5D het is de bewustwordingsfase. De bewustwording en integratie van allerlei zaken die geheeld, verwerkt en getransformeerd mogen worden.
In de 4e dimensie werkt je hard aan jezelf en wordt als het ware je persoonlijke en spirituele groei ontwikkeld.

Hier gebeurd het grote loslaten……………..

de 5e dimensie

In de 5e dimensie leef je vanuit een hartsbewustzijn. Je bent je bewust van je belemmerende patronen, overtuigingen, emoties en gedachtes en hier ga je je niet meer mee identificeren. Je bent in staat om liefde en compassie voor alle delen van jezelf op te brengen.
Niet alleen voor jezelf maar voor alle levende wezens op aarde, ja zelfs voor de mensen die jou pijn hebben gedaan.
Je ervaart een hoge mate van liefde en eenheid voor al het leven omdat je begrijpt dat we allemaal voortkomen uit een en dezelfde bron. Enkele kenmerken die representatief zijn voor de 5e dimensie:

 • Onvoorwaardelijke liefde>je hebt niet langer voorwaarden nodig om liefde te kunnen geven en ontvangen
 • Eenheid>je ziet jezelf niet langer als minder of meer dan een ander sterker nog alles dat je ziet in een ander individu zie je terug in jezelf en vice versa
 • Passie/Purpose>je ontdekt wat je levensmissie is hier is en gaat je passie achterna, je blijft niet langer steken in een baan die je alleen hebt voor de financiën of je status.
 • Zijn>je leeft niet langer in het verleden of in de toekomst maar in het nu
 • Authentiek>je ontdekt wie je in essentie bent en laat je echte zelf zien en horen aan de wereld
 • Juiste richting>je wordt als vanzelf in de juiste richting geleid, alles valt op z’n plaats
 • Energie bewustzijn>je wordt je er bewust van dat alles in dit universum bestaat uit energie, je wordt je bewust van je eigen energieveld (aura) en dat van anderen
 • Oneindige manifestatie>je wordt ontzettend snel in het manifesteren van dingen en bent je bewust dat je in een oneindig en overvloedig universum leeft
 • Magisch>je gaat de magie van het leven ervaren
 • Vertrouwen>je hebt het vertrouwen dat alles op de juiste tijd en plaats zal gebeuren (toeval bestaat niet)

Zo zie je dat de mensheid zich tijdens het vissentijdperk en de tijdperken daarvoor bevonden in de 3e dimensie en lager. Met de komst van het nieuwe tijdperk dat naar zeggen al begonnen is in 2012 en dat zich met de jaren meer en meer gemanifesteerd heeft is de mensheid massaal aan het ontwaken uit de illusie die je ook wel “The Matrix” kunt noemen van de 3D realiteit.

De trillingsfrequentie op aarde is zich aan het verhogen waardoor wij als mensen uiteindelijk allemaal zullen moeten mee (veranderen) “shiften” of we nu willen of niet.

De 3D en 5D realiteiten lopen op dit moment nog door elkaar heen en dat is iets waar ik mezelf zeer bewust van ben ik weet precies in welke realiteit ik me op bepaalde momenten bevind. Momenteel beweeg ik me vooral in de 4e dimensie druk bezig met het helen, verwerken en integreren van oude pijnen, patronen en schaduwkanten.
Regelmatig val ik terug in 3D en soms vang ik een glimp op van hoe het voelt in 5D, hoe dan ook dit is heel normaal en de meeste mensen zullen zich al dan niet bewust of onbewust bewegen tussen deze dimensies.

Peace

Wat zou het fijn zijn om zich met z’n allen te bevinden in deze 5e dimensie waar er uiteindelijk geen lijden zal bestaan, waar geen oorlogen meer zullen zijn en waar er geen hongersnood en armoede zullen zijn.
Waar iedereen elkaar respecteert en waar we allemaal samenwerken aan een mooie gezonde wereld vol onvoorwaardelijke liefde.Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn maar ik geloof dat we hier de komende pak weg 2000 jaar naartoe zullen bewegen.


Maar tot die tijd moeten we de kracht vinden om niet tegenover elkaar te gaan staan en elkaar te beschuldigen of te bekritiseren maar tot elkaar komen en samen een middenweg vinden in deze turbulente tijd🙏🏻.

Check deze inspirerende video van Mike Harangi met waardevolle tips!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Volle maan

18 november 2021